Antagning & Inskolning

Familj 

Antagning – Så fungerar det

Om du skulle vilja att ditt eller dina barn börjar på Montessoriförskolan Trädet eller har frågor om verksamheten, kontakta förskolechefen. (Se fliken “Kontakta oss”.)

 

Kom och träffa oss

Öppet hus

Varje år anordnar förskolan ett öppet hus, dit alla intresserade är välkomna för att få reda på mer om Montessoriförskolan Trädet och vad det innebär att vara med i ett kooperativ. Öppet hus anordnas under mars månad.

 

Tillsättning

Förskolechefen och intagningsgruppen går under våren igenom Trädets behov av att ta in nya barn inför höststarten. Syskonförtur, anmälningsdatum och geografisk närhet tas i beaktande.

Familjer erbjuds plats genom att intagningsgruppen kontaktar de som står i kön med ett telefonsamtal.

 

Inskolning

Välplanerad inskolning

Inskolning av barnet i barngruppen sker under två veckor med vårdnadshavares medverkan de första dagarna. Personal och berörda vårdnadshavare stämmer av tider för inskolningen.

Mjukstart

För att ditt barn ska känna sig tryggt på Montessoriförskolan Trädet börjar inskolningen med en mjukstart – de första dagarna på inskolningen är korta för att succesivt öka i längd.

Individuell anpassning

Personal och vårdnadshavare stämmer dagligen av under inskolningen för att se till barnets bästa.