Antagning & Inskolning

Familj

Antagning – Så fungerar det

Om du vill att ditt eller dina barn börjar på Montessoriförskolan Trädet, var god fyll i och skicka in intresseanmälan. Intresseanmälan kan skickas så fort barnet har fått ett personnummer. Två gånger per år får man bekräfta sin plats i kön genom att svara JA eler NEJ på ett mail från intagningsgruppen. Intagning sker i regel i augusti. För frågor om intagning och den kooperativa verksamheten, maila intagning@tradet.se. För frågor om den pedagogiska verksamheten, kontakta rektorn.

 

Kom och träffa oss

Öppet hus

Varje år anordnar förskolan ett öppet hus, dit alla intresserade är välkomna för att få reda på mer om Montessoriförskolan Trädet och vad det innebär att vara med i ett kooperativ. Öppet hus anordnas under mars månad. Inbjudan skickas till alla som står på kölistan.

OBS! Öppet Hus 2022 är tyvärr inställt. Visning av förskolan kan göras i samband med erbjudande om plats, förutsatt att man inte uppvisar några som helst förkylningssymptom vid tillfället.

 

Tillsättning

Förskolechefen och intagningsgruppen går under våren igenom Trädets behov av att ta in nya barn inför höststarten. Syskonförtur och anmälningsdatum tas i beaktande.

Familjer erbjuds plats genom att intagningsgruppen kontaktar de som står i kön med ett telefonsamtal.

 

Inskolning

Välplanerad inskolning

Inskolning av barnet i barngruppen sker under två veckor med vårdnadshavares medverkan de första dagarna. Personal och berörda vårdnadshavare stämmer av tider för inskolningen.

Mjukstart

För att ditt barn ska känna sig tryggt på Montessoriförskolan Trädet börjar inskolningen med en mjukstart – de första dagarna på inskolningen är korta för att successivt öka i längd.

Individuell anpassning

Personal och vårdnadshavare stämmer dagligen av under inskolningen för att se till barnets bästa.