Avdelningarna

Flicka sitter på golvet

 

Montessoriförskolan Trädet består av två avdelningar Nyckelpigan (de mindre barnen) och Trollsländan (de äldre barnen).

 

Nyckelpigan

Nyckelpigans dagsrutiner är anpassade efter små barns behov, förutsättningar och utvecklingsmöjligheter. Vi är ofta ute större delen utav dagen. Innemiljön är förberedd så att barnen kan klarar praktiska övningar själva. Viktiga bitar i en småbarnsgrupp är kroppskontakt, grovmotorik och gott om tid. Vi lägger stor vikt vid den personliga utvecklingen: med respekt och uppmuntran ger vi barnen möjlighet att bli självständiga vid exempelvis matstunden, toalettbesök och vid av- och påklädning i hallsituationer.

Verksamheten är indelad i fem områden; aktiviteter som tränar grovmotoriken(utevistelse där barnen åker rutschkana, cyklar, klättrar mm och inne finns en trappa att träna på, tunnel att krypa i mm), praktiska vardagsövningar (övningsmateriel som tränar barnen att bli självständiga i vardagen, sinnestränande material (här finns form- och plockövningar, duplo mm), språkövningar (rim och ramsor, böcker att titta i, tygpåsar med föremål för att stimulera den språkliga utvecklingen) och bild och form (barnen arbetar med playdo-deg, vattenfärger, målar och tittar på bilder).

Barngruppen är indelad i två grupper: “Solbarnen” och “Stjärnbarnen”.

 

Trollsländan

Barnen kan självständigt börja arbeta direkt i den förberedda miljön inomhus när de kommer till förskolan. Läraren ägnar sig åt de barn som vill bli presenterade något material, övning eller de som behöver extra uppmärksamhet. Eftermiddagarna ägnas åt utevistelse med fri lek.

I de här åldrarna utvecklar barnen sina rörelser, sinnen, språk, sitt sociala samspel och sin karaktär. Verksamheten kan delas in i aktiviteter som träna fin- och grovmotorik, praktiska vardagsövningar, sinnestränande material, språk, matematik, kulturella ämnen(lära om olika länder, djur, kroppen mm), bild och form, fri lek och utevistelse.

Vi vill stimulera barnens olika sinnen och intressen och vi lägger stor vikt vid den personliga utvecklingen både socialt och intellektuellt.