Föreningen

För barnens bästa

Föräldrakooperativet Montessoriförskolan Trädet är en ideell förening som har till ändamål att utan ekonomiska vinstintressen bedriva förskoleverksamhet. Föreningen är politiskt och religiöst obunden. Viktiga inslag i verksamheten är ständiga förbättringar, hög kompetens, inspirerande miljö, personaltrivsel, bra säkerhet och stort personal- och föräldraengagemang.

 

Välfungerande med rimlig insats

Familjer och anställda ska aktivt ha valt Montessoriförskolan Trädet utifrån de positiva inslag som finns genom att vara en del av vårt föräldrakooperativ. Det innebär bland annat att alla har möjlighet att påverka. Som medlem i föräldrakooperativet Montessoriförskolan Trädet är varje familj ålagda arbetsuppgifter. Verksamheten bygger på att alla vårdnadshavare aktivt deltar i driften av kooperativet. På så sätt sparar vi mycket pengar som vi istället kan satsa på andra saker. Vi har valt att prioritera en hög personaltäthet, så att våra barn får den uppmärksamhet de behöver.

 

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifter och deltagande innebär i dagsläget:

 • Förskolans lokaler städas varje kväll av föreningens medlemmar enligt schema. Detta rör sig om ca 6-7 gånger per termin.
 • Föreningsuppgifter i styrelse eller i arbetsgrupper.
 • En allmän storstädningsdag en gång per termin.
 • Föreningsmöten två gånger per termin.
 • Årsmöte.

 

Ingen jourverksamhet eller inköp till den dagliga verksamheten

Som förening anser vi inte att föräldrar besitter den kompetens som krävs för att gå in och arbeta i ett Montessoriklassrum. Därför tas vikarie in när behov uppstår. Som föreningsmedlemmar ansvarar vi inte för dagliga inköp som t.ex. frukt och mellanmål utan detta görs av personal.

 

Föreningens målsättning

Verksamheten skall kännetecknas av:

 • Föräldraengagemang.
 • Montessoripedagogiken.
 • Hög personaltäthet och små barngrupper.
 • Kompetenta och entusiastiska lärare.
 • Stabil ekonomi.
 • Ärlig och rak kommunikation.
 • Möjlighet och vilja att uttrycka sina åsikter.
 • Inspirerande och säker miljö för alla.

 

Glada vårdnadshavare

Eftersom vi tycker att gemenskapen är viktig på Montessoriförskolan Trädet, så ser vi till att ha roligt tillsammans i form av sommar- och höstfester.

 

Aktuell månadsavgift

På Montessoriförskolan Trädet tillämpas maxtaxa enligt kommunens regler. Om inkomstuppgift ej inlämnas så utgår förskolan från att maximal taxa skall tillämpas. Varje familj ska även kontinuerligt rapportera barnets vistelsetider, detta görs via en app. Månadsavgift erläggs i förskott i slutet av varje månad.