Lokaler & Närmiljö

Lokalerna

Montessoriförskolan Trädet har inbjudande lokaler på nedersta planet i ett hyreshus. Vi inreder lokalerna för att barnen ska stimuleras till aktiviteter både individuellt och i grupp. Den pedagogiska verksamheten bygger på att barnen i en trygg och stimulerande miljö utmanas och inbjuds till ett lustfyllt lärande.

 

Nära naturen

Vi har en stor och trevlig utegård där barnen kan leka och utvecklas. Montessoriförskolan Trädet har nära till skog, grönområden och lekplatser i området som vi gärna använder oss av i vår pedagogiska verksamhet.