Lokaler & Närmiljö

Nära naturen

Vi har en stor och trevlig utegård där barnen kan leka och utvecklas. Montessoriförskolan Trädet har nära till skog, grönområden och lekplatser i området som vi gärna använder oss av i vår pedagogiska verksamhet.

 

Lokalerna

Montessoriförskolan Trädet har inbjudande lokaler på nedersta planet i ett hyreshus. Vi inreder lokalerna för att barnen ska stimuleras till aktiviteter både individuellt och i grupp. Den pedagogiska verksamheten bygger på att barnen i en trygg och stimulerande miljö utmanas och inbjuds till ett lustfyllt lärande.

IMG_1491

IMG_1488

IMG_1485

IMG_1486