Personalen är Montessoriförskolan Trädets största tillgång och det är de som planerar och genomför verksamheten. Verksamheten drivs enligt Läroplanen för förskolan (Lpfö 18) och montessoripedagogiken av erfaren och välutbildad personal. Tillsammans skapar de en trygg och utvecklande miljö där både barn och föräldrar trivs. I arbetslaget finns förskollärare, montessoripedagoger och barnskötare där de olika yrkeskompetenserna kompletterar varandra på ett positivt sätt.

Leave a Reply

Your email address will not be published.