Intresseanmälan

Fält markerade med * måste fyllas i

Barnets personuppgifter

Sökande vårdnadshavare/betalningsansvarig

Medsökande vårdnadshavare

Vi skulle vara tacksamma om ni är snälla och svarar på följande frågor.

Genom att fylla i denna anmälan och skicka den via Internet så ger jag/vi mitt/vårt fulla samtycke och godkännande enligt General Data Protection Regulation (GDPR) till att all information och samtliga uppgifterna i denna ansökan tillsvidare får lagras, sparas och bearbetas i Föräldrakooperativets Montessoriförskolan Trädets dataregister samt att Föräldrakooperativet Montessoriförskolan Trädet har full rätt att inhämta all den information som man anser sig behöva för att kunna bedöma/pröva min/vår ansökan. Uppgiftslämnaren har rätt att ansöka om tillgång till information om de uppgifter som behandlas samt att få eventuella felaktiga uppgifter rättade. Uppgifterna som lämnas kommer enbart att användas inom ramen för förskolans verksamhet.