Nyckelpigan (1-3 år)

Viktiga bitar i en småbarnsgrupp är trygghet genom kroppskontakt, träning i grovmotorik och att barnen får gott om tid att utveckla sin självständighet i vardagen. Vi uppmuntrar alltid barnen till att klara så mycket som möjligt, t.ex. vid matbordet eller vid av- och påklädning. Inomhusmiljön är utformad för att underlätta för de små barnens utveckling.

Verksamheten är uppdelad i dessa områden:

  • Övning för grovmotoriken (t.ex. åka rutschkana, cykla, klättra i klätterställning)
  • Praktiska vardagsövningar (t.ex. att ta av sig sina skor eller tvätta händerna)
  • Sinnestränande material (t.ex. form- och plockövningar eller duplo)
  • Övning i språket (t.ex. rim och ramsor, böcker, sånger)
  • Bild och form (t.ex. play-dough och vattenfärger)
  • Fri lek

Trollsländan (3-5 år)

Barnen arbetar nu mer självständigt med olika material under lärarnas handledning. Eftermiddagen spenderas oftast utomhus med fri lek.

På den här avdelningen kan verksamheten delas in i följande områden:

  • Träning av fin- och grovmotorik (t.ex. måla och pyssla, skriva siffror och bokstäver på streckade linjer)
  • Praktiska vardagsövningar (t.ex. klä av och på sig, gå på toaletten)
  • Sinnestränande material

Våra pedagoger följer tillsammans med vårdnadhavarna hur varje barn utvecklas både på det intellektuella och sociala planet.