På Montessoriförskolan Trädet finns två avdelningar: Nyckelpigan för de mindre barnen (från 1 års ålder till ca 2,5-3 år) och Trollsländan för de större barnen (från ca 2,5-3 år till 6 års ålder). Beslut om uppflyttning av barn från Nyckelpigan till Trollsländan tas av rektorn i samråd med personalen. När detta sker beror på flera faktorer såsom barnets mognad, barngruppens sammansättning samt för att frigöra plats på Nyckelpigan vid behov av nya intagningar.

Nyckelpigan (1 år till ca 2,5-3 år)

Viktiga bitar i en småbarnsgrupp är trygghet genom kroppskontakt, träning i grovmotorik och att barnen får gott om tid att utveckla sin självständighet i vardagen. Vi uppmuntrar alltid barnen till att klara så mycket som möjligt, t.ex. vid matbordet eller vid av- och påklädning. Inomhusmiljön är utformad för att underlätta för de små barnens utveckling.

Verksamheten är uppdelad i dessa områden:

  • Övning för grovmotoriken (t.ex. åka rutschkana, cykla, klättra i klätterställning)
  • Praktiska vardagsövningar (t.ex. att ta av sig sina skor eller tvätta händerna)
  • Sinnestränande material (t.ex. form- och plockövningar eller duplo)
  • Övning i språket (t.ex. rim och ramsor, böcker, sånger)
  • Bild och form (t.ex. play-dough och vattenfärger)
  • Fri lek

Trollsländan (ca 2,5-3 till 6 år)

Barnen arbetar nu mer självständigt med olika material under lärarnas handledning. Eftermiddagen spenderas oftast utomhus med fri lek. Våra pedagoger följer tillsammans med vårdnadhavarna hur varje barn utvecklas både på det intellektuella och sociala planet.

Nedan beskrivs vilka ämnesområden vi arbetar med och kortfattat vad de innebär:

Praktiska vardagsövningar:
Detta är de absolut viktigaste och mest grundläggande övningarna som bland annat stärker barnets jagkänsla och ökar självständigheten, förfinar motoriken och koordinationen, samt utvecklar barnets koncentration och sociala samspel.

Kulturämnen:
Här arbetar vi med historia, biologi, zoologi, geografi och vi börjar alltid med helheten först för att sedan gå in i detalj.

Allt utgår från det konkreta, verkliga mot det abstrakta, fantasifulla.

Språket
Inom alla områden arbetar naturligtvis Montessorilärarna mycket medvetet med barnets språk. Vi leker språklekar, ljudlekar, rim och ramsor. Vi ger barnet form och ljud på bokstäverna. Vi har ett läsmateriel som är uppbyggt i etapper så att barnet först endast möter ord som är ljudenligt stavade för att sedan gå mot icke ljudenliga och ljudstridiga svårigheter.

Matematik:
Matematiken finns överallt runt omkring oss. Vi leker sifferlekar och gör räkneramsor.

Vi har ett matematikmateriel som går från lätt – svårt, från konkret – abstrakt och som tränar en svårighet i taget.

Sensoriska materielen:
Detta är materiel som tränar barnets olika sinnen – syn, hörsel, känsel, smak och lukt. Allt sensoriskt materiel är indirekt en förberedelse för matematik.

Maria Montessoris kosmiska plan med tankar om naturen, miljön, respekten för allt levande och fred passar som hand i handsken med vår utomhuspedagogik.