För dig som inte vet så mycket om Maria Montessori finns här en kort liten presentation av hennes liv och arbete.

Maria Montessori var Italiens första kvinnliga läkare, men hon nöjde sig inte med det. Hon blev också pedagog, föreläsare, filosof, feminist, skolinspektör, författare, kompis med Gandhi och nominerad till fredspriset tre gånger.

Genom läkaryrket kom hon tidigt i kontakt med barn som hade det svårt på olika sätt. Det kunde röra sig om olika funktionsvariationer och/eller fattigdom. Detta var kring sekelskiftet 1900 så många av dessa barn hamnade tidigt i industriarbete eller placerades på institutioner. De ansågs ”obildbara” och fick inte lära sig att läsa eller skriva.

Maria blev drabbad av barnens situation och började fundera på om det inte gick att hjälpa ”dessa små olyckliga”, som hon kallade dem. Hon utvecklade sin pedagogik och började prova den på de barn hon stötte på. Och det visade sig efter ett tag att hennes elever fick i genomsnitt bättre resultat på de nationella proven i läsning och skrivning, än de barn som vi idag skulle kalla normfungerande. Så då var steget inte långt till att pröva de nya inlärningsmetoderna i det bredare lagret. Och även här var resultaten goda.

År 1907 grundade Maria Montessori en skola i slummen som hon döpte till Casa De Bambini (barnens hus). Där fick 5-åringar lära sig läsa och skriva. Den blev regelbundet besökt av dem som ville lära sig att arbeta med montessoripedagogiken, och snart var fler skolor av samma sort grundade i Italien. Några år senare hade montessoripedagogiken börjat sprida sig över resten av världen.

Vår huvudlärare Helene har arbetat med Maria Montessoris pedagogik i femton år och skulle aldrig kunna tänka sig att byta till något annat. Här kan du läsa hennes svar på några vanliga frågor om montessoripedagogiken.