Vi gör vad vi kan för att inte lämna för stora spår på miljön. Vi sorterar och återvinner sopor, anlitar helst miljödiplomerade företag, serverar alltid ekologisk mat och arbetar med att barnen ska lära sig hur man lever hållbart.

Barnen undervisas i hur det ekologiska kretsloppet fungerar och hur vi är en del av det, t.ex. genom att plantera frön och ta hand om dem. De lär sig hållbarhetstänk genom att påminnas om att inte ta mer mat än de orkar äta, och genom att återanvända papper och plats i sitt kreativa skapande.

Självklart har vi en öppen miljöredovisning och följer de lagar som finns på området.