Föräldrakooperativet Montessoriförskolan Trädet är en ideell förening som har till ändamål att utan ekonomiska vinstintressen bedriva förskoleverksamhet. Föreningen är politiskt och religiöst obunden. Viktiga inslag i verksamheten är ständiga förbättringar, hög kompetens, inspirerande miljö, personaltrivsel, bra säkerhet och stort personal- och föräldraengagemang.

Familjer och anställda ska aktivt ha valt Montessoriförskolan Trädet utifrån de positiva inslag som finns genom att vara en del av vårt föräldrakooperativ. Det innebär bland annat att alla har möjlighet att påverka. Som medlem i föräldrakooperativet Montessoriförskolan Trädet är varje familj ålagda arbetsuppgifter. Verksamheten bygger på att alla vårdnadshavare aktivt deltar i driften av kooperativet. På så sätt sparar vi mycket pengar som vi istället kan satsa på andra saker. Vi har valt att prioritera en hög personaltäthet, så att våra barn får den uppmärksamhet de behöver.

Verksamheten skall kännetecknas av:

  • Föräldraengagemang.
  • Montessoripedagogiken.
  • Hög personaltäthet och små barngrupper.
  • Kompetenta och entusiastiska lärare.
  • Stabil ekonomi.
  • Ärlig och rak kommunikation.
  • Möjlighet och vilja att uttrycka sina åsikter.
  • Inspirerande och säker miljö för alla.

Eftersom vi tycker att gemenskapen är viktig på Montessoriförskolan Trädet, så ser vi till att ha roligt tillsammans i form av sommar- och höstfester.