Allmänna riktlinjer

Läroplanen för förskolan, Lpfö 18, är vårt styrdokument. Den finns att ladda ner på Skolverkets hemsida.

Särskild profil

Den pedagogiska verksamheten genomsyras av Maria Montessoris tankar och pedagogik.

Öppettider

Montessoriförskolan Trädets öppettider är för närvarande mellan kl. 07:00/07:15 – 16:30/16:45.

Förskolan har stängt fyra veckor under sommaren samt två studiedagar per termin. Styrelsen förbehåller sig rätten att besluta om stängning även andra dagar under året om det finns behov av detta.

Erfaren personal

Rektorn ansvarar för planering och utvärdering av den pedagogiska verksamheten i samarbete med de övriga i personalen. Vår erfarna och välutbildade personal är Montessoriförskolan Trädets största tillgång. Tillsammans skapar de en trygg och utvecklande miljö där både barn och föräldrar trivs. I arbetslaget finns förskollärare, montessoripedagoger och barnskötare där de olika yrkeskompetenserna kompletterar varandra på ett positivt sätt.