Arbetsuppgifter och deltagande innebär i dagsläget:

  • Förskolans lokaler städas varje kväll av föreningens medlemmar enligt schema. Detta rör sig om ca 7-9 gånger per termin. Ett snöskottningschema finns även under vintermånaderna.
  • Föreningsuppgifter i styrelse eller i arbetsgrupper. Arbetsgrupper finns inom IT, intagning, personal, fest, innegrupp och utegrupp, mm.
  • En allmän storstädningsdag en gång per termin.
  • Föreningsmöten två gånger per termin.
  • Årsmöte.

Som förening anser vi inte att föräldrar besitter den kompetens som krävs för att gå in och arbeta i ett Montessoriklassrum. Därför tas vikarie in när behov uppstår. Som föreningsmedlemmar ansvarar vi inte för dagliga inköp som t.ex. frukt och mellanmål utan detta görs av personal.