Montessoriförskolan Trädet arbetar aktivt utifrån den nya dataskyddsförordningen som trädde i kraft den 25 maj 2018 vilket innebär att vi alltid efterfrågar samtycke från vårdnadshavare innan vi använder bilder och filmer från verksamheten i olika sammanhang. Detta kan t.ex. vara publicering på hemsidan, information till vårdnadshavare och vår lärplattform TYRA. Detta innebär även att alla personuppgifter och allt material relaterat till en specifik individ raderas när personen slutar hos oss.

Lärplatformen TYRA är helt anpassat till den nya dataskyddsförordningen. Detta innebär att data som laddas upp på TYRA ägs av förskolan. Mellan förskolan och företaget som äger TYRA, Bayou AB skapas det ett personbiträdesavtal som definierar hur datan hanteras, var den sparas och hur ansvarsfördelningen ser ut mellan dessa två aktörer.

Montessoriförskolan Trädets hemsida använder inga cookies och sparar inga användaruppgifter, utöver de uppgifter som användaren skickar in via intresseanmälan.