TYRA är helt anpassat till den nya dataskyddsförordningen som trädde i kraft den 25 maj 2018. Detta innebär att data som laddas upp på TYRA ägs av förskolan. Mellan förskolan och företaget som äger TYRA, Bayou AB skapas det ett personbiträdesavtal som definierar hur datan hanteras, var den sparas och hur ansvarsfördelningen ser ut mellan dessa två aktörer.

På vår förskola arbetar vi aktivt utifrån den nya dataskyddsförordningen vilket innebär att vi alltid efterfrågar samtycke från vårdnadshavare innan vi använder bilder och filmer från verksamheten i olika sammanhang. Som t.ex. publicering på hemsidan, i information till vårdnadshavare och i vår lärplattform TYRA. Detta innebär även att alla personuppgifter och allt material relaterat till en specifik individ raderas när personen slutar hos oss.