Montessoriförskolan Trädets huvuduppgift är att bedriva en högkvalitativ verksamhet som är anpassad efter varje barns behov samt gruppens bästa. Vi arbetar efter en tydlig likabehandlingsplan, med mål att alla barn, föräldrar och personal ska känna sig trygga och inte riskera att utsättas för diskriminering eller annan kränkande behandling.

Värdegrundsarbetet är väl förankrat i Montessoriförskolan Trädet. Vi arbetar utifrån läroplanen för förskolan (Lpfö 18) samt montessoripedagogiken. Vi utgår från montessoripedagogikens sex ämnesindelningar: praktiska livet, sensoriska materielen, de kulturella ämnena, språk, matematik och musik, konst och hantverk.

Appen TYRA används för att dagligen uppdatera vårdnadshavarna om barnens aktiviteter på förskolan. I TYRA kan personalen bl.a. lägga upp bilder och filmer. Vi arbetar enligt GDPR, vilket bl.a. innebär att barn inte fotograferas utan föräldrars samtycke och att alla bilder på barnet raderas när de lämnar förskolan. Du kan läsa mer om vår datahanteringspolicy här.

Barnen har tillgång till digitala verktyg såsom lärplatta, ljusbord och programmeringsverktyg. Verktygen används under ledning av pedagogerna. Här kan ni läsa mer om Trädets digitala arbetssätt.