Helene är en av våra pedagoger på Trädet. Hon har jobbat som förskollärare i 34 år, i femton år med montessoripedagogik, och tycker fortfarande det är lika roligt. Här svarar hon på några frågor om vad montessoripedagogik är.

Helene handleder ett av barnen i en matteövning.

Vilka är de största skillnaderna mellan Maria Montessoris pedagogik och traditionell pedagogik?

Montessoripedagogiken utgår ifrån det enskilda barnet medan den traditionella förskolepedagogiken utgår ifrån hela gruppen av barn. Maria Montessori utvecklade sitt material genom att observera barnen. Vad de var intresserade av och vad de kände behov av att göra. 

Det finns en tanke med allt montessorimaterial. Barnen blir visade det material som en pedagog har observerat att barnet just nu har behov av/en känslig period för. Det kan också vara barnet som ber om att få något visat. Det finns rikligt material i ämnesområdena praktiska livet, sensoriskt, matematik, språk, kultur, musik och hantverk. 

“När handen arbetar, mognar hjärnan” 

Montessori anser att barnet har kunskap redan när de föds och allt de är med om absorberas i barnets kropp. 

De flesta läromedel/ material består av tio delar. På så vis får barnen en uppfattning av talet tio,  antal och mängd redan i tidig ålder även om pedagogen inte talar om det. Barnen får genom allt genialiskt material verktyg som hjälper barnet i sin problemlösning. 

Jag är övertygad om att jag hade haft en helt annan förståelse för matematik om jag hade fått arbeta med montessorimateralet som barn . 

Jag anser att det finns mer ordning och struktur på en montessoriförskola. Då blir det lättare för barnen att se vad som finns och de vet hur de ska jobba med materialet för de har blivit visade innan de börjar med det. Barnen väljer själv vad de vill jobba med. Pedagogerna finns i närheten och handleder när det behövs.  

Vissa material finns alltid på hyllorna men andra blir utbytta då och då för att möta de olika barnens behov över tid och teman som vi jobbar med under året. 

Passar Montessoripedagogiken alla barn?

Montessori pedagogiken passar de flesta barn, en del kanske mer. En del vuxna kan tycka att det är för strikt i vissa fall. I observationer har vi sett att barnen utvecklar ett lugn som i sin tur utvecklar koncentrationen. 

Vilken är din favoritstund på arbetsdagen?

Det roligaste är stunden med självständigt arbete, då jag får följa hur barnen arbetar och lär sig! När barnen själva märker att de har förstått materialet eller klarat av något, och jag får se deras glädje.

Kan du dela med dig av något roligt minne från din tid här på Trädet?

Jag minns till exempel en pojke som jobbade med en flaggbok. Barnen får klistra in och färglägga flaggor från Europas alla länder, och skriva ländernas namn på prickade linjer (eller om de kan skriva själva så gör de förstås det). Pojken hade jobbat med flaggboken under en längre tid och när han bläddrade tillbaka i boken och såg vad han hade gjort, då blev han så glad eftersom han själv kunde se hur mycket han hade utvecklats!

(På Svenska Montessoriförbundets hemsida kan du läsa mer om montessoripedagogikens metoder.)