På Montessoriförskolan Trädet tillämpas maxtaxa enligt kommunens regler. Om inkomstuppgift ej inlämnas så utgår förskolan från att maximal taxa ska tillämpas. Varje familj ska även kontinuerligt rapportera barnets vistelsetider, detta görs via appen TYRA. Månadsavgift erläggs i förskott i slutet av varje månad.