Allmänna riktlinjer

Läroplanen för förskolan, Lpfö 18, är vårt styrdokument.

 

Särskild profil

Den pedagogiska verksamheten genomsyras av Maria Montessoris tankar och pedagogik.

 

Öppettider

Montessoriförskolan Trädets öppettider är för närvarande mellan kl. 07:00 – 17:00.

Förskolan har stängt fyra veckor under sommaren samt två studiedagar per termin. Styrelsen förbehåller sig rätten att besluta om stängning även andra dagar under året om det finns behov av detta.

 

Erfaren personal

Rektorn ansvarar för planering och utvärdering av den pedagogiska verksamheten i samarbete med de övriga i personalen. Personalen arbetar enligt läroplanen för förskolan samt enligt Montessoripedagogiken. Läroplanen för förskolan finns att ladda ner på Skolverkets hemsida. Flera av medarbetarna har arbetat många år på förskolan.

Leave a Reply

Your email address will not be published.